Val 2018

Valperioden har passerat!

Välkommen åter inför nästa val!
Valet pågår 22 januari - 4 februari 2018

Valtider

Du kan nominera mellan:
2017-10-01 & 2017-11-01
Du kan rösta mellan:
2018-01-22 & 2018-02-04